OosterblokkerProvincie: Noord-Holland
Gemeente: Drechterland
Inwonersaantal: circa 1600


Vroeger heette het moerassige gebied Blokweer: Blok (een door een gracht of omheining afgesloten akker) en weer, (afgesloten stuk land tussen twee afwateringssloten). Het dorp heet zo ter onderscheiding van buurdorp Westerblokker, dat tegenwoordig Blokker heet.