Opijnen


Provincie: Gelderland
Gemeente: Neerijnen
Inwonersaantal: 1057 in 2005


Herkomst van naam:
Voor de hand liggend lijkt: Op stroomwaarts gelegen.
Over de naamsverklaring van dit dorp doet ook het volgende aan een fantasierijke geest ontsproten verhaal de ronde: het dorp zou zijn naam danken aan een raaf, die op een ijsschots de Waal afdreef. Na enige tijd kreeg hij last van koude voeten. Toen kraste hij: "Pijn, O, Pijn!" Nabij die plek zou Opijnen zijn ontstaan...