Oudleusen


Provincie: Overijssel
Gemeente: Dalfsen
Inwonersaantal: 3029 in 2015


De naam Leusen is waarschijnlijk afgeleid van houtessen. Toen in de zeventiende eeuw de hoogveenmoerassen ten noorden van Leusen door de Luessener Compagnie werden ontgonnen ontstond daar een nieuwe nederzetting, Nieuwleusen. Het oude dorp Leusen kreeg toen de naam Oudleusen.