Portengen


Provincie: Utrecht
Gemeente: Stichtse Vecht
Inwonersaantal: ca 260 in 2016


Eerdere benamingen: 1217 Britannien, Bertanien, 1280-1287 Bartangen, 1307 Bartaengen, 1482 Pertengen.
Naamsverklaring
Vernoemd naar Brittannië (vergelijk de streeknaam Bretagne in Frankrijk, die dezelfde etymologische oorsprong heeft). Het Middelnederlandse Bertange betekent 'Brittannië. Later verbasterd tot Portengen.