Prinsenbeek


Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Breda
Inwonersaantal: 11565 in 2016


Prinsenbeek behoorde oorspronkelijk onder de naam Beek tot de gemeente Princenhage. Het werd in 1942 een zelfstandige gemeente, met aanvankelijk de gelijknamige naam Beek, toen de gemeente Princenhage aan Breda werd toegevoegd. In 1951 werd de gemeentenaam gewijzigd in Prinsenbeek. Bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1951 werd Prinsenbeek een gemeentewapen toegekend.