Rijsdam


Provincie: Groningen
Gemeente: Westerwolde
Inwonersaantal: ca 30 in 2016


Het gehucht is genoemd naar een dam van rijshout, gebouwd in de Ruiten-Aa, daar waar de Nieuwe Ruiten-Aa in de Ruiten-Aa uitmondt. Het besluit daartoe werd al in 1631 door de Staten van Stad en Lande genomen om het water in het Bourtangermoeras op te stuwen. De dam had daardoor strategische waarde bij de verdediging van de oostgrens. De dam werd door Carl von Rabenhaupt waarschijnlijk in het rampjaar 1672 feitelijk aangelegd. Het water werd naar het gebied rond Bourtange geleid door het Sellingerdiep, later Moddermansdiep genoemd. Het moeras werd daardoor nog slechter toegankelijk, zodat het ook moeilijker werd Groningen binnen te trekken. De dam werd pas in 1908 opgeruimd.