Sasput


Provincie: Zeeland
Gemeente: Sluis
Inwonersaantal: 130 in 2015


Toen men in 1650 begon met de aanleg van de Generale Prins Willempolder werd door de Staten-Generaal aan de bedijkers opgedragen om de Schoondijkse Vaart, tegenwoordig bekend als Tragel, te delven. Bij het huidige Sasput kwam dus in 1652 een schutsluis gereed die echter niet lang dienst heeft gedaan voor de scheepvaart, want na 1675 heeft ze enkel nog als spuisluis dienstgedaan omdat de Schoondijkse Vaart niet meer geschikt bleek voor de scheepvaart. Aan deze sluis dankt de buurtschap haar naam en ook nu nog komen daar de Tragel en de Gaternissekreek samen, al ligt de spuisluis sinds 1888 verder kustwaarts, bij het plaatje Nummer Eén.