Scharwoude


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Koggenland
Inwonersaantal: 4090 in 2012


Scharwoude is een oude plaats. De plaats ontstond als bewoning bij een bos. Over de betekenis van de plaatsnaam zijn verschillende uitleggen, dit komt mede omdat de oorspronkelijke naam en/of vertaalde betekenis waarschijnlijk nooit is opgeschreven. Een goede aanwijzing daarvoor is dat van de naam in een eeuw tijd verschillende schrijfwijzen aanwezig zijn. In 1311 schreef men bijvoorbeeld het als Scaderwout, wat zou kunnen duiden op een schadelijk of gevaarlijk bos bij het water en 1396 als Scaerwoude, wat dan weer oeverbos zou betekenen. 

Andere mogelijke zijn bijvoorbeeld; plaats in de schaduw van het bos (Skaderwou(t) en gemeenschappelijke weidegebied bij het bos (Skarwou(t)).
In het Westfries wordt de plaatsnaam geschreven en uitgesproken als Skerwou wat weer optie geeft van de van oorsprong Noord-Friese benaming voor mest en modder, naast gemeenschappelijk weidegebied en oeverbos. Een geheel andere mogelijkheid is dat de plaatsnaam is afgeleid van watermond van het water dat vanuit de Beemster naar de Zuiderzee liep bij het bos, die dan “Scar” of “Scader” zou zijn genoemd. Men ziet dus dat het juist duiden van de betekenis in dit geval moeilijk is. In 1639 komt men overigens alweer een stap dichter bij de huidige spelling als men het tegenkomt als Schaerwout.