Schieven


Provincie: Drenthe
Gemeente: Assen
Inwonersaantal: onbekend


Schieven betekent "Scheven": brug, rustend op houten steunbokken, over beek of moerassig stuk land.