Schipborg


Provincie: Drenthe
Gemeente: Aa en Hunze
Inwonersaantal: 575 in 2011


Borg of bork betekent 'boom, misschien een berk'. Schip wordt opgevat als het vaartuig. De reden van het toevoegen van het voorvoegsel Schip- is dat het dorp per schip bereikbaar is en zich zo van dorp Westerbork onderscheidt.