Soesterberg


Provincie: Utrecht
Gemeente: Soest
Inwonersaantal: 6311 in 2011


Het eerste deel van de naam Soesterberg is afgeleid van het 10 kilometer noordelijker gelegen dorp Soest, dat veel lager gelegen is en tot ver in de twintigste eeuw geregeld deels overstroomde bij hoog water uit de Eem. De toevoeging 'berg' dankt het dorp aan zijn ligging op de Utrechtse Heuvelrug. Het hoogste punt van het dorp ligt op de grens met de oostelijk gelegen gemeente Amersfoort. Tussen Soesterberg en Soest liggen de wat lagere Soesterduinen, waarvan de Stompert de hoogste is