Spierdijk


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Koggenland
Inwonersaantal: 1590 in 2015


De plaatsnaam is afgeleid van de grondlaag die bij de plaats voorkomt. Spier verwijst naar de taaie bovenste laag van zeeklei die bedekt is met veen. Door de taaie aard van de spier is het geschikt voor het maken van dijken en/of het ophogen ervan. Ook de dijk van de plaats is hiervan gemaakt.