Streefkerk


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Molenlanden
Inwonersaantal: 2600 in 2004


Herkomst van naam:
Aan een donk, een opgewaaid rivierduin uit de ijstijd heeft Streefkerk zijn bestaan te danken. In de vroege middeleeuwen vestigden de eerste bewoners van deze streek zich op deze uit het veen oprijzende zandheuvel, om vandaar uit met de ontginning van het moerasland te beginnen. Volgens de overlevering noemden deze naar land strevende mensen hun nederzetting Streveland. Toen het dorp groeide en er een kerk werd gebouwd, vernaderde de naam in Streefkerk.