Ter Apel


Provincie: Groningen
Gemeente: Westerwolde
Inwonersaantal: 9.671 in 2015


Waar de naam Ter Apel vandaan komt is moeilijk te duiden. Men ziet in de naam een samenstelling van "â" (water) en "pôl" (poel). Een andere verklaring gaat uit van het Oudfriese "â-pôl"' (waterpaal).

Apel komt voor als variant van appel 'boomvrucht' en de lange "a" hoeft een verklaring als 'bos met wilde appelbomen' niet in de weg te staan.