Tienhoven (Vianen)


Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfherenlanden
Inwonersaantal: ca 150 in 2016


Herkomst van naam:
Samenstelling van "tien" (telwoord) en "hoven" (hoeven), wat zowel kan slaan op het oorspronkelijk aantal hoeven ter plekke, als op de oppervlaktemaat hoeve.