Udenhout


Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Tilburg
Inwonersaantal: 8.260 in 2018


Over de herkomst van de naam Udenhout hebben veel fantasierijke verhalen de ronde gedaan. Veruit de meest plausibele verklaart de naam vanuit de oudste vermeldingen in de 13e en 14e eeuw Eudenhout en Ödehout in de betekenis van niet in cultuur gebracht, hoog opgaand bos.