Ureterp aan de Vaart


Provincie: Friesland
Gemeente: Opsterland
Inwonersaantal: Ca 400


De naam is verklaarbaar in samenhang met die van Utrathorp, het huidige Olterterp. Er bestaat hier namelijk een tegenstelling tussen de Oudfriese woorden ura, dat ‘boven’ betekent, en uter, dat ‘buiten’ of ‘lager’ aanduidt. In dit geval dus een tegenstelling tussen het stroomopwaarts, van het Koningsdiep, gelegen Ureterp en het stroomafwaarts gelegen Olterterp.

Het achtervoegsel -terp is afgeleid van het Oudfriese woord thorp, wat dorp betekent en dus niet van terpen. Ligging aan Drachtstervaart.