Vogelswerf


Provincie: Gelderland
Gemeente: Lingewaal
Inwonersaantal: ca 120 in 2017


Daar deze buurtschap gelegen is in het laagste gedeelte van de Tielerwaard en oorspronkelijk griend- en rietland aanduidde, vermoedt men hierin met voorbehoud werf in de betekenis 'teenwilg'.