Vuren

Provincie: Gelderland
Gemeente: Lingewaal
Inwonersaantal:2110 in 2006


Tervuren in België is genoemd naar het water de Voer. Mogelijk is ook hier verband met een waternaam.