Waal


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Molenlanden
Inwonersaantal: 105 in 2017


Nog voor de 14e eeuw (dus voor 1300) heeft zich tijdens een dijkdoorbraak een wiel (waaraan Waal zijn naam heeft ontleend) gevormd. Men was toen niet in staat dit wiel te dichten waarna men er een dijk rondom heeft opgeworpen. Op en langs deze dijk vormde zich de buurtschap.