Waalwijk


Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Waalwijk
Inwonersaantal: 32.720 in 2017


Waalwijk, in de dertiende eeuw als "Walwic" geschreven, is een samenvoeging van "Wal" en "wic". Uit recente onderzoekingen is gebleken dat de betekenis waarschijnlijk gezocht moet worden in: "wijk op de wal" (van een haventje). Deze haven zou, reeds vóór 1200, zijn gebruikt voor het vervoer van in de streek afgegraven turf naar plaatsen en gebieden in Holland en Brabant.
Dat de naam Waalwijk met de rivier de Waal of met de Walen uit Wallonië in België te maken zou hebben, is een fabeltje.