Westbeemster


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Beemster
Inwonersaantal: 360 in 2004


Oorspronkelijk was Westbeemster een landkavel in het westen van de destijds nieuw ingepolderde Beemster, later ook de naam geworden van het aldaar ontstane dorp.