Wezup


Provincie: Drenthe
Gemeente: Coevorden
Inwonersaantal: 202 in 2016


De naam "Wezup"is wel verklaard als een samenstelling van de Germaanse woorden apa (rivier, stroom) en wese (weide), met als betekenis 'weidebeek'. Anderen zoeken aansluiting bij het Indo-Europese wis, weis (stromen, wegstromen)dat in waternamen vaker voorkomt, zoals in de Duitse riviernamen Weser en Wiese.


Leuke link: