Wijdenes


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Drechterland
Inwonersaantal: 1.342 in 2016


Het volksverhaal wil, dat Wijdenes zijn naam dankt aan een Scandinaviër, Roelof van Wienesse, die er een kasteel bouwde en er van ca. 820 tot 890 heeft gewoond. De restanten van dit kasteeltje hebben volgens hetzelfde volksverhaal, gediend als fundering voor de dwangburcht, die Floris V aan het einde van de 13e eeuw liet bouwen om de West-Friezen onder de duim te houden.