Wijthmen


Provincie: Overijssel
Gemeente: Zwolle
Inwonersaantal: 630 in 2011


In een oorkonde uit 960 wordt de plaats aangeduid met de naam Wie, hetgeen klein heiligdom of heilige plaats betekent. Deze aanduiding stamt uit de Germaanse tijd, toen dit gebied nog niet gekerstend was


Leuke link: