Zeewolde


Provincie: Flevoland
Gemeente: Zeewolde
Inwonersaantal: 22402 in 2018


Dit woongebied was al veel eerder in gebruik, al eeuwen voordat het drooggelegd werd. In geheel Flevoland hebben meer dan duizend jaar geleden al mensen gewoond, van wie ook voorwerpen zijn teruggevonden. Enkele namen van dorpen en steden komen ook uit deze tijd. Liudger (742-809) was van plan een klooster te stichten, en verwierf in 793 een erfdeel van Liudger, zoon van Hredger "in een bos, dat Seaeuuwald of Suifterbant heet, uitgezonderd de akkers die daar door mijn ouders en eigen mensen ontgonnen zijn." Dit vormde het eerste bezit van het klooster te Werden, waarvan de bouw in 801 gereed kwam. 

Uit oude bronnen is gebleken dat er in het jaar 790 sprake was van een dorp genaamd Seaewald. In die tijd gaf de hertog van Gelre privileges aan de bewoners van het dorp, ten westen van Harderwijk. Door overstromingen in de latere middeleeuwen is dit dorp verzwolgen door de Zuiderzee. Een moderne interpretatie onderscheidt in de dorpsnaam de twee woorden zee en wold (zee/blauw/water en groen/bossen/natuur). De kleuren komen samen met de kleur geel (graan) terug in de vlag van Zeewolde.
Het oorspronkelijke dorp Seaewald had zijn ligging in de veengebieden in het gebied. Uit diverse bronnen blijkt dat hekserij grote invloed had in de Seaewaldse maatschappij.