Zoelmond


Provincie: Gelderland
Gemeente: Buren
Inwonersaantal: 627 in 2016


De naam Zoel is afgeleid van de vrijwel verdwenen rivier De Zoel, oorspronkelijk een zijrivier van de zich bij Tiel van de Waal afsplitsende Linge.