Zwolle


Provincie: Overijssel
Gemeente: Zwolle
Inwonersaantal: 125.709 in 2017


De naam Zwolle stamt van het Oudnederlandse Swolle, wat hoogte betekend. . Zwolle is als vaste nederzetting ontstaan in de middeleeuwen, op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap. Zo'n plek werd destijds een 'suolle' genoemd. Deze dekzandrug is nog altijd zichtbaar door de hoogteverschillen in de stad. Zo ligt de Sassenstraat hoger dan het Grote Kerkplein. Het hoogteverschil is het duidelijkst in de Tijlspassage tussen de Voorstraat en de Melkmarkt. Hier zijn traptreden aangelegd om het hoogteverschil op te vangen.